Sbírka zákonů České republiky

web Ministerstva vnitra, kde jsou zveřejněny stejnopisy Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Pokračovat na sbírku zákonů >

 

Justice.cz

oficiální server českého soudnictví, kde najdete elektronickou evidenci Obchodního rejstříku, Insolvenčního rejstříku, evidenci znalců a tlumočníků, seznam insolvenčních správců a další užitečné informace, odkazy a formuláře. Pokračovat na justice.cz >

ARES

ARES - Administrativní registr ekonomických subjektů je systém, který vyhledává a zprostředkovává zobrazení údajů vedených v jednotlivých registrech státní správy, ze kterých čerpá data. Pokračovat na web ARES >
 

Česká advokátní komora

je nevětší právnickou profesní organizací v ČR. Na jejích internetových stránkách najdete advokátů a další informace související s českou advokacií. Pokračovat na web ČAK 

Notářská komora České republiky

je samosprávnou organizací notářů v ČR. Na webu NKČR jsou informace o službách poskytovaných notáři, jejich seznam a další informace. Pokračovat na web NKČR >

Exekutorská komora České republiky

je stavovskou organizací profesní samosprávy sdružující soudní exekutory. Na webu komory najdete seznam exekutorů, informace pro veřejnost, časté dotazy kladené v souvislosti s výkonem exekutorské činnosti, centrální evidenci exekucí a další užitečné informace. Pokračovat na web exekutorské komory >

Nahlížení do katastru nemovitostí 

online aplikace, která umožňuje získávat některé informace o parcelách, nemovitostech a bytech evidovaných v katastru. Také lze získat informace o stavu řízení při zapisování do katastru.Pokračovat na web katastru nemovitostí >