Vychází monografie z autorského dílny Petra Frischmanna a Jana Žufana

 

v Praze 1.5.2017

   "Monografie se věnuje aplikaci teorie personálního řízení ve specifickém odvětví služeb. Vedle praktických poznatků z oblasti  personalistiky kniha přináší ucelený přehled základních oblastí pracovního práva a do značné hloubky rozebírá také aktuální   judikaturu. Kniha tak bude vítaným pomocníkem personalistům firem zabývajících se službami. " 

                                                                                                                                  Wolters Kluwer

 

 

  

Dr. Frischmann zapsán na seznam rozhodců Ministerstva spravedlnosti ČR

v Praze 22.2.2014

Ministerstvo spravedlnosti ČR vede podle § 40a odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, seznam rozhodců, kteří mohou být určeni rozhodčí doložkou pro rozhodování sporů ze spotřebitelských smluv. Rozhodcem určeným rozhodčí doložkou pro řešení sporů ze spotřebitelských smluv může být jen osoba, která splňuje požadované kvalifikační předpoklady a je zapsána v seznamu rozhodců.

 Seznam rozhodců, kteří mohou být určeni rozhodčí doložkou pro rozhodování sporů ze spotřebitelských smluv, naleznete zde.

 

Pražský advokát s dlouholetou mezinárodní praxí zakládá vlastní firmu.

V Praze 1.8.2012

Pražský advokát a vysokoškolský učitel JUDr. Petr Frischmann, Ph.D. oznámil založení své vlastní advokátní firmy, která se netají svojí ambicí oslovit široký domácí i mezinárodní okruh klientů. Tento krok je výsledkem rozhodnutí osamostatnit se od právní firmy Zeiner & Zeiner, jejímž byl zakládajícím členem a dlouholetým partnerem zaměřujícím se zejména na obchodní a občanské právo, dále na oblast práva insolvenčního a práv duševního vlastnictví.

          "Jsem velmi  rád, že mohu oznámit založení vlastní firmy a těším se na další možnost rozšíření svého dosavadního portfolia právních služeb, ve kterém hodlám v maximální míře zužitkovat své profesionální zkušenosti získané v mezinárodním prostředí." říká dr.Frischmann a dodává: "mým cílem je poskytování právních služeb v kvalitě obvyklé v mezinárodním prostředí ". Za základ pokládám vysokou profesionalitu spojenou s opravdovým  zájmem o potřeby individuálních i korporátních klientů a především spolupráci a skutečnou péči založenou na osobní odpovědnosti a individuálním přístupu ke každému klientovi. Založení vlastní firmy je proto přirozeným vývojem v mé dosavadní profesionální kariéře, která se začala na samém počátku devadesátých let. Od té doby, s výjimkou období působení na zahraničních univerzitách, trvala bez přestání až doposud. Za tu dobu jsem měl možnost spolupracovat s několika významnými právními firmami a současně vychovat celou řadu mladých právníků z řad svých studentů i koncipientů. "

Petr Frischmann po získání diplomu doktora práv na právnické fakultě University Karlovy v Praze působil na téže fakultě jako odborný asistent katedry občanského práva. Současně vyučoval na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Několik let spolupracoval jako přednášející se San Francisco University Law School, USA a absolvoval také zahraniční stáž na University of Liverpool, UK a Center for Socio-Legal Studies v Oxfordu, UK. Zúčastnil se mnoha zahraničních právních konferencí a je spoluautorem právních učebnic. Již od počátku 90. let současně působí jako advokát. Poskytoval právní služby nejprve v advokátní kanceláři Kocián, Šolc, Touška associated with Allen & Overy, UK;  působil jako jediný český advokát v mezinárodní advokátní firmě Zeiner Golan Nir & Partners a v roce 2000 se stal zakládajícím partnerem právní kanceláře Zeiner & Zeiner v.o.s., ve které působil nepřetržitě dvanáct let.