Attorney at Law/ Rechtsanwalt / Aдвокат

 "DEDICATED TO HELPING YOU"


JUDr. Petr Frischmann, LL.M., Ph.D.

advokát a vysokoškolský učitel

Petr Frischmann po získání diplomu doktora práv na právnické fakultě University Karlovy v Praze působil několik let na téže fakultě na katedře občanského práva. Současně vyučoval na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Několik let spolupracoval jako přednášející se San Francisco University Law School, USA a absolvoval také zahraniční stáž na University of Liverpool, UK a Center for Socio-Legal Studies, Oxford, UK. Zúčastnil se zahraničních právních konferencí a je autorem a spoluautorem celé řady odborných článků, knih a právních učebnic. Již od počátku 90. let současně působí jako advokát. Od roku 1993 poskytoval právní služby v advokátní kanceláři Kocián, Šolc, Touška associated with Allen & Overy, UK; od roku 1996 působil jako jediný český advokát v rakousko-izraelské advokátní firmě Zeiner Golan Nir & Partners a v roce 2000 se stal zakládajícím partnerem  mezinárodní právní kanceláře Zeiner & Zeiner s.r.o.

Od roku 2012 buduje vlastní advokátní firmu s domácí a zahraniční klientelou zejména v oblasti strojírenství, potravinářství, IT a realit. Zastupuje rovněž výkonné umělce, držitele autorských práv a majitele ochranných známek. Firma zastupuje i v běžných rozvodových a pracovněprávních sporech, v otázkách spojených se správou nemovitostí a v dalších oblastech advokátní agendy pro podnikatelskou i soukromou klientelu.    

Firma poskytuje své služby v češtině, angličtině a ruštině.