Proč právě my

Empatický a kvalifikovaný přístup k Vašim problémům

  • Nasloucháme a navrhujeme komplexní řešení ve spolupráci s Vámi.
  • Dlouholetá zkušenost nám umožňuje chápat problémy v jejich kontextu.
  • Uplatňujeme vyjednávací postupy ověřené zahraniční zkušeností.
  • Spolupracujeme s notáři, daňovými poradci, psychology, soudními znalci, tlumočníky a odborníky dalších oborů.
  • Jsme součástí mezinárodní sítě advokátních firem.
  • Naším cílem je spolupráce založená na vysoké míře důvěry.
  • Dodržujeme vysoké standardy důvěrnosti a profesionální mlčenlivosti.
  • Vážíme si dlouhodobé spolupráce s našimi úspěšnými klienty.
  • Jsme transparentní v otázkách ceny služeb, sjednané vždy předem.
  • Úvodní konzultaci poskytujeme bezplatně.